حقیقت اسلام

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

دشمنان اسلام چون از حقیقت اسلام اطلاع دارند که اگر اجرا شود اجازه اینهمه ظلم و ستم به آنها نخواهد داد مزدورانی اجیر کردند تا چهره اسلام را خشن و مسلمانان را تروریست جلوه دهد ولی نقشه پلیدشان افشا شد.

/ 0 نظر / 125 بازدید