هر عیب که هست از مسلمانی ماست

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

من یک مسلمانم. دین من کامل است ولی من نیستم. اگر از من اشتباهی دیدی آن را به من نسبت بده نه به دینم. خطا از من است که به دینم خوب عمل نمی کنم ولی دینم کامل و بی نقص است.

/ 0 نظر / 80 بازدید