کتاب درسی آموزش مهندسی ژنتیک. ترجمه دکتر علی کرمی


کتاب درسی آموزش مهندسی ژنتیک. ترجمه دکتر علی کرمی و امیر حسین تقوی جهت دانشجویان دوره های ارشد و دکترای رشته های مختلف زیست فناوری، ژنتیک و پزشکی و .... شامل اصول نظری، عملی و کاربردهای مهندسی ژنتیک در عرصه های مختلف.

/ 0 نظر / 113 بازدید