فیلم دروغ های مافیای تراریخته


[ Video ]

مافیای تراریخته چه برنامه ای برای ملت ایران دارد.؟نشر دهید. تا بدانید در 20 سال گذشته با پنهان کاری تراریخته را وارد سفره شما کردند و با سلامت مردم و محیط زیست و کشاورزی ما چه کرده اند. بیدار شویم. ویدئو در کانال تلگرام https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 98 بازدید