زنگ های خطر برای همه بصدا در آمده است ولی چرا جهان بیدار نمی شود؟

زنگ های خطر برای همه بصدا در آمده است ولی چرا کسی بیدار نمی شود؟

خبری هشدار دهنده:

آخرین کرگدن سفید نر جهان در سودان پس از سالها مراقبت مرد و دیگر انسانها باید تصویر این کرگدن نادر را در آلبوم ها ببینند زیرا حتی در باغ وحشها هم وجود ندارد. کره زمین حال خوبی ندارد و بشدت بیمار است.

صدای زنگهای خطر سقوط بشریت برای همه بصدا در آمده است ولی چرا کسی نمی شنود؟ چرا کاری نمی کنیم؟

شاید در کنار فجایعی که در جهان بر علیه بشریت وجود دارد این خبر را بی اهمیت تلقی کنند.

ولی اینطور نیست ابن خبر یعنی یک هشدار برای همه ما یعنی انسان به ظاهر متمدن چه بلایی بر سر کره زمین طبیعت و در نهایت خود آورده است و می آورد.

قرار بود پیشرفت علم و فناوری برای بشر صلح و امنیت و غذا و سلامت و محیط زیست سالم به ارمغان آورد ولی چرا همه چیز در حال بد تر شدن است؟

بهتر است از خود سئوال کنیم بشریت به کدامین جهت می رود؟ رشد و تعالی و کمال یا سقوط و انحطاط همه ارزش های انسانی؟ 

آیا این پیشرفت و توسعه است یا پس رفت و نابودی؟

قرار بود با افزایش دانش بشری انسان عاقل تر و فهیم تر و آگاه تر شود و تصور می شد نتیجه آن افزایش صلح و ارزش های انسانی و امنیت و آرامش و زندگی بهتر برای مردم جهان باشد فقر و گرسنگی نباشد تبعیض و بی عدالتی نباشد فساد و فحشا کمتر شود جنگ و ترور و قتل و کشتار کمتر شود؟ کره زمین محل امن تری برای زندگی بشر باشد؟ ولی چرا بر عکس شد؟ جهان در نا امنی کامل است جنگ و ستیز و اختلاف طبقاتی و ظلم و فساد و نابودی ارزش ها و اخلاق انسانی در اوج است. محیط زیست در حال نابودی است کره زمین در خطر جدی است. هر روز هزاران گونه از موجودات زنده منقرض می شوند. بد نیست از خود سئوال کنیم مشکل کجاست؟ آسیب شناسی کنیم بیدار شویم و جلو این فجایع را بگیریم.

آیا وقت آن نرسیده است فیلسوفان اندیشمندان فرهیختگان ک متفکرین و دانشمندان برخیزند و جلو نابودی بشریت را بگیرند؟ آیا ما مسئول نیستیم؟ بله باید جنبش بزرگ بیداری انسانی را در همه جهان گسترش دهیم و جلو فاجعه را بگیریم.


@proffessorkarami


#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم

/ 0 نظر / 74 بازدید