هوای روستا را کرده ام

دلم بسیار هوای روستا را کرده است، جایی که، خاطرات بسیاری دارم، دلم برای آن صداقت ها، پاکی ها، یکدلی ها و یکرنگی ها، تنگ شده است، دلم برای آن حرمت ها، ارزش ها و احترام ها که بسیار کمرنگ شده اند تنگ شده است، برای بوی نان تازه، شیر و سرشیر و ماست روستا، گوسفندان، باغچه که همه چیز داشت، طلوع خورشید، ستاره ها، آسمان شفاف و چشمه های خنک و زلال تنگ شده، برای دور سفره پارچه ای سنتی که در نوار کناری اش نوشته بود شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، نشستن و ناهار خوردن، قصه های مادر از گذشته ها، دلم برای خرمن های گندم روستا تنگ شده است، غروب و برگشتن گله گوسفندان، چراغ زنبوری ها... گویا زندانی شهری هستم که دیوارهای سیمانی اش برج های آهنی اش محاصره ام کرده اند و دست و پایم زنجیر به ده ها وابستگی... دلم پرواز می خواهد

/ 0 نظر / 13 بازدید