دنیا در حال بیداری بر علیه سلطه گران. بله من تنها نخواهم ماند

نیاد ملی سبک زندگی سالم, 


💐پیام این فیلم تاثیرگذار:

آستین هایت رابالا بزن! شروع کن! به تنهایی! حتما کسانی به توخواهند پیوست، خدا باتوست، تنهایی ادامه نخواهد یافت. ما با هم می توانیم تغییر ایجاد کنیم.

 ما تا آخر خواهیم ایستاد

برای صلح و امنیت ایران

 برای صلح و امنیت جهان

ضلم و بی عدالتی کافی است

یمن، لبنان سوریه میانمار افغانستان افریقا

تروریسم و کشتار کودکان و جوانان و پیر و جوان آیا کافی نیست

ما ایرانین مسلمان صلح طلبیم ولی چرا دنیای غرب مدعی صلح < ازادی جهان را به آتش می کشد و من که میخواهم مستقل و آزاد باشیم اینهمه تحت فشار و توطئه های مختلف هستیم

بله من می توانم هم کشورم را درست کنم و هم جهان را 

هشیار باشیم دنیا در حال بیداری بر علیه سلطه گران است


@proffessorkarami

/ 0 نظر / 100 بازدید